znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation Terchová pre všetkých, n. o.
Seat Májová 413/47, 01306 Terchová, Slovenská republika
Registration Office Okresný úrad Žilina
Identification number (IČO) 45731225
Date of registration 09.12.2009
Date of cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Katarína Laurenčíková, Májová 413/47, 01306 Terchová
Statutory body: Director
  • Ing. Milan Laurenčík, Za Mlynom 1274/5, 01306 Terchová From:  12.10.2017   To: 
Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytovať všeobecne prospešné služby na podporu:
1. tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a
kultúrnych hodnôt,
2. vzdelávania a výchovy,
3. regionálneho rozvoja.
V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať najmä tieto všeobecne prospešné služby:
1. poskytovanie informácií o obci Terchová na internete,
2. digitalizácia kultúrneho a historického dedičstva obce Terchová a
jeho sprístupnenie všetkým na internete,
3. poradenstvo pri rozširovaní penetrácie internetu v obci Terchová a v
okolí,
4. školenia za účelom zvyšovania počítačovej a internetovej gramotnosti
v obci Terchová,
5. organizovanie kultúrnych podujatí najmä pre deti a mládež, ako aj
ostatných obyvateľov a návštevníkov obce Terchová.

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatLegal personNatural personIdentification number (IČO)Objective |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |