znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement: Strana zelených
Abbreviation of name of party / movement: SZ
Type: Party
Seat: Sienkiewiczova 4, 81109 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Identification number (IČO): 00679259
Registration date: 21.10.1991
Registration number: NVVS/1-267/90-1

Members of the preparatory committee:
 • MUDr. Juraj Mesík, Trieda SNP 1677/73, 97401 Banská Bystrica - člen
 • Ing. Milan Škodný, Na kopci 16, 81102 Bratislava - splnomocnenec
 • Ing. Miloš Borsík, Plzenská 4, 83103 Bratislava - člen
 • Pavel Šremer, Halašova 36, 83103 Bratislava - člen
 • RNDr. Jaromír Šíbl, Chúťkovej 43, 84102 Bratislava - člen
 • Denis Svoboda, Hroznova 1, 83101 Bratislava - člen
Statutory body
 • RNDr. Ladislav Ambróš, Štúrova 7, 99001 Veľký Krtíš From:  28.02.2001   To:  06.09.2003
 • MVDr. Jozef Pokorný, Ďumbierska 36, 04001 Košice From:  06.09.2003   To:  26.09.2005
 • Pavol Kormúth, Sokolská 18, 81104 Bratislava From:  06.09.2003   To:  26.09.2005
 • Pavel Petrík, Zakvašov 1518/51-4, 01701 Považská Bystrica From:  26.09.2005   To:  15.12.2008
 • Martin Jóna, Gelnícka 18, 83106 Bratislava From:  17.02.2006   To: 
 • Mgr. Peter Pilinský, Úžiny 7468/3, 83106 Bratislava From:  15.12.2008   To:  20.03.2014
 • Ing. Pavel Petrík, Zakvášov 1518/51, 01707 Považská Bystrica From:  20.03.2014   To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda a ústredný tajomník - Predseda Strany zelených a ústredný tajomník Strany zelených konajú za stranu samostatne. V mene strany konajú tak, že k tlačenému alebo rukou napísanému úplnému názvu strany a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:
Change of address:
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 06.09.2003
 • Por. č.2 ; 26.09.2005
 • Por. č.3 ; 17.02.2006
 • Por. č.4 ; 15.12.2008
 • Por. č.5 ; 20.03.2014
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 29.10.1992
 • Por. č.2 ; 15.08.1997
 • Por. č.3 ; 04.08.1998
 • Por. č.4 ; 29.12.1999
 • Por. č.5 ; 15.12.2008
 • Por. č.6 ; 20.03.2014
New statute:
 • Por. č.1 ; 17.02.2006
Change of name:
 • do 17.02.2006 , Strana zelených na Slovensku
Change of abbreviation of name:
Cancellation of party and its reason:   
Start of the party liquidation:
Liquidator:
Declaration of insolvency:
Bankruptcy trustee:
Date and reason of cancellation:   

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameAbbreviationStatusSeatRegistration numberNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |