znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement: Zelení
Abbreviation of name of party / movement:
Type: Party
Seat: Molecova 1, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Identification number (IČO): 42173868
Registration date: 27.10.2009
Registration number: 233004-2009/18319

Members of the preparatory committee:
 • Dr. Marián Ostatník, CSc., Vajnorská 52, 83104 Bratislava - splnomocnenec
 • Ing. Milan Kršiak, Vavilovová 24, 85101 Bratislava - člen
 • Ing. Tomáš Ostatník, Grösslingova 30, 81101 Bratislava - člen
Statutory body
 • MUDr. Milan Urbáni, CSc., Na plaváreň 3862/7, 97411 Banská Bystrica From:  26.02.2010   To:  21.03.2011
 • PaedDr. Marián Ostatník, CSc., Vajnorská 52, 93104 Bratislava From:  26.02.2010   To:  24.03.2010
 • Ján Sliacky, Sitnianska 6596/11, 97411 Banská Bystrica From:  21.03.2011   To:  14.12.2011
 • JUDr. Pavel Hraško, Horná ružová 244/8, 96901 Banská Štiavnica From:  14.12.2011   To:  26.02.2013
Way of acting of the statutory body:
Predseda - štatutárnym zástupcom strany je predseda strany a v mene strany koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany a označeniu funkcie pripojí svoj podpis a odtlačok pečiatky strany

Date and serial number of the registration of change of data:
Change of address:
 • Por. č.1 ; 27.04.2011
 • Por. č.2 ; 01.10.2012
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 26.02.2010
 • Por. č.2 ; 24.03.2010
 • Por. č.3 ; 21.03.2011
 • Por. č.4 ; 14.12.2011
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 09.12.2011
 • Por. č.2 ; 01.10.2012
New statute:
 • Por. č.1 ; 24.03.2010
Change of name:
 • do 09.12.2011 , AZEN - Aliancia za Európu národov
 • do 26.02.2013 , Zelení
 • do 29.07.2013 , Zelení - v likvidácii
Change of abbreviation of name:
Cancellation of party and its reason:   Dobrovoľné zrušenie s likvidáciou
Start of the party liquidation: 26.02.2013
Liquidator:
Declaration of insolvency:
Bankruptcy trustee:
Date and reason of cancellation: 29.07.2013  § 13 ods. 4 písm. c) v spojení s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameAbbreviationStatusSeatRegistration numberNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |