znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
Abbreviation of name of party / movement: strana nemá zaregistrovanú skratku názvu
Type: Movement
Seat: Študentská 2, 91701 Trnava, Slovenská republika
Identification number (IČO): 42287511
Registration date: 11.11.2011
Registration number: OVVS 3-2011/028521

Members of the preparatory committee:
  • Mgr. Igor Matovič, Čajkovského 30, 91701 Trnava - splnomocnenec
  • Ing. Martin Fecko, Potočná 7135/27, 08006 Prešov - člen
  • Ing. Erika Jurinová, Vintiška 80, 02743 Nižná - člen
  • Mgr. Jozef Viskupič, Hlboká 15, 91701 Trnava - člen
Statutory body
  • Mgr. Igor Matovič, Čajkovského 30, 91708 Trnava From:  01.12.2011   To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - v mene hnutia vo všetkých veciach koná a podpisuje samostatne predseda hnutia, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia, označeniu funkcie a menu a priezvisku pripojí svoj podpis. Iná osoba ako predseda hnutia môže v mene hnutia robiť právne úkony iba ak ju na to v presne určenom rozsahu písomne splnomocní predseda hnutia.

Date and serial number of the registration of change of data:
Change of address:
Change of statutory body:
  • Por. č.1 ; 01.12.2011
Change of statute:
  • Por. č.1 ; 03.12.2015
New statute:
Change of name:
  • do 03.12.2015 , OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Change of abbreviation of name:
Cancellation of party and its reason:   
Start of the party liquidation:
Liquidator:
Declaration of insolvency:
Bankruptcy trustee:
Date and reason of cancellation:   

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameAbbreviationStatusSeatRegistration numberNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |