znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement: NOVA
Abbreviation of name of party / movement: NOVA
Type: Movement
Seat: Ružová dolina 6, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Identification number (IČO): 42265606
Registration date: 25.10.2012
Registration number: OVVS 3-2012/026618

Members of the preparatory committee:
 • Mgr. Gábor Grendel, Vazovova 15, 81107 Bratislava-Staré Mesto - splnomocnenec
 • Mgr. Jana Žitňanská, Kozia 26, 81103 Bratislava-Staré Mesto - člen
 • JUDr. Daniel Lipšic, Štetinova 1, 81106 Bratislava-Staré Mesto - člen
Statutory body
 • JUDr. Daniel Lipšic, Štetinova 1, 81106 Bratislava-Staré Mesto From:  05.12.2012   To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - štatutárnym orgánom hnutia je Predseda. Za hnutie má právo konať predseda a v rozsahu ním zverených právomocí aj podpredsedovia. V majetkovoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch je oprávnený konať ústredný tajomník. Oprávnené osoby konajú v mene hnutia tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu hnutia a označeniu svojej funkcie pripoja svoj podpis.

Date and serial number of the registration of change of data:
Change of address:
 • Por. č.1 ; 24.09.2014
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 05.12.2012
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 08.07.2013
 • Por. č.2 ; 17.02.2014
 • Por. č.3 ; 29.07.2014
 • Por. č.4 ; 17.12.2014
 • Por. č.5 ; 02.03.2015
New statute:
 • Por. č.1 ; 05.12.2012
Change of name:
 • do 05.12.2012 , Nová väčšina
 • do 08.07.2013 , Nová väčšina (Daniel Lipšic)
 • do 17.02.2014 , Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
Change of abbreviation of name:
Cancellation of party and its reason:   
Start of the party liquidation:
Liquidator:
Declaration of insolvency:
Bankruptcy trustee:
Date and reason of cancellation:   

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameAbbreviationStatusSeatRegistration numberNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |