znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement: SMER - sociálna demokracia
Abbreviation of name of party / movement: SMER - SD
Type: Party
Seat: Súmračná 25, 82102 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Identification number (IČO): 31801242
Registration date: 08.11.1999
Registration number: 203/2-99/05662

Members of the preparatory committee:
 • JUDr. Róbert Fico, CSc., H. Meličkovej 13, 84105 Bratislava - splnomocnenec
 • MUDr. Martin Zohdy Hamid, Košická 10, 82100 Bratislava - člen
 • Ing. Iveta Lišková, H. Meličkovej 14, 84105 Bratislava - člen
Statutory body
 • Doc. JUDr. Robert Fico, CSc., H. Meličkovej 13, 84105 Bratislava From:  08.11.1999   To: 
 • Mgr. Monika Beňová, Košická 28, 82109 Bratislava From:  05.05.2001   To:  26.10.2006
 • Ing. Peter Žiga, Magurská 1, 04001 Košice From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Mgr. Oľga Nachtmannová, Smolenícka 16, 85105 Bratislava From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Ing. Ľubomír Petrák, CSc., Hurbanova Ves 12, 90301 Hurbanova Ves From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • JUDr. Ján Richter, Ul. Mons. Vagnera 21, 94912 Nitra From:  11.12.2004   To: 
 • Ing. Vladimír Maňka, Nezábudková 4642/14, 96001 Zvolen From:  11.12.2004   To:  14.07.2014
 • prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., Bajzova 4, 82108 Bratislava From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Ing. Peter Pelegrini, Astrová 6507/12, 97401 Banská Bystrica From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., Štefánikova 18, 81104 Bratislava From:  11.12.2004   To: 
 • Ing. Igor Šulaj, Poľná 4358/86, 97405 Banská Bystrica From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • JUDr. Róbert Kaliňák, Haanová 17, 85104 Bratislava From:  11.12.2004   To: 
 • Mgr. Pavol Paška, Mestský Park 3342/1, 04001 Košice From:  11.12.2004   To: 
 • Ing. Igor Federič, Blumentálska 26, 81107 Bratislava From:  11.12.2004   To:  01.12.2010
 • doc. PhDr. Boris Zala, CSc., Štetinová 7, 81106 Bratislava From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Ing. Dušan Muňko, Slepá 5, 81101 Bratislava From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Ing. Ľubomír Vážny, Na Karlove 4446/54, 97401 Banská Bystrica From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Mgr. Monika Smolková, Maurerova 1, 04001 Košice From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Renata Zmajkovičová, Ulica Osvaldova 8386/25, 91701 Trnava From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Ing. Maroš Kondrót, Lenárdova 6, 85101 Bratislava From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • MUDr. Miroslav Chovanec, Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • JUDr. Martin Glváč, Ďatelinová 4, 82101 Bratislava From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • JUDr. Miroslav Číž, Štiavnické Bane 216, 96981 Štiavnické Bane From:  11.12.2004   To:  01.12.2010
 • Ing. Juraj Blanár, Do Brezníka 1333/3A , 01001 Žilina From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Ing. Ivan Varga, Veterná 2211/12, 92001 Hlohovec From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • JUDr. Jana Laššáková, Vlkanovská 272/122, 97631 Vlkanová From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Ing. Marián Záhumenský, Nový svet 23, 94331 Dvory nad Žitavou From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Ing. Peter Oremus, Hornozoborská 1644/101, 94901 Nitra From:  11.12.2004   To:  12.04.2006
 • MUDr. PhDr. Richard Demovič, M.R. Štefánika 3, 90201 Pezinok From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Stanislav Kubánek, Školská 812/26, 08221 Veľký Šariš From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • MUDr. Jozef Valocký, Športova 473/17, 92401 Galanta From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Mgr. Gabriela Kečkéšová, Tribečská 1965/9, 95301 Zlaté Moravce From:  11.12.2004   To:  26.10.2006
 • Tibor Glenda, Alekšince 409, 95122 Alekšince From:  12.04.2006   To:  26.10.2006
 • RSDr. Vladimír Faič, Slnečná 399, 95622 Prašice From:  26.10.2006   To: 
 • Mgr. Marek Maďarič, Matičná 1894/19, 90028 Ivanka pri Dunaji From:  26.10.2006   To: 
 • Ing. Peter Kažimír, Puškinova 2, 81104 Bratislava - Staré Mesto From:  01.12.2010   To: 
 • JUDr. Jana Laššáková, Vlkanovská 272/122, 97631 Vlkanová From:  26.04.2012   To:  11.04.2016
 • Ing. Peter Pellegrini, Bakossova 14464/3, 97401 Banská Bystrica From:  14.07.2014   To: 
 • JUDr. Martin Glváč, Tupého 23, 83101 Bratislava-Nové Mesto From:  11.04.2016   To: 
Way of acting of the statutory body:
Vedenie strany - v mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne alebo dvaja členovia Vedenia strany podľa podpisového poriadku schváleného Predsedníctvom strany, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v Predsedníctve strany.

Date and serial number of the registration of change of data:
Change of address:
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 12.04.2006
 • Por. č.2 ; 26.10.2006
 • Por. č.3 ; 01.12.2010
 • Por. č.4 ; 26.04.2012
 • Por. č.5 ; 14.07.2014
 • Por. č.6 ; 11.04.2016
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 12.06.2001
 • Por. č.2 ; 08.10.2001
 • Por. č.3 ; 03.06.2003
 • Por. č.4 ; 18.01.2005
 • Por. č.5 ; 26.10.2006
 • Por. č.6 ; 01.12.2010
New statute:
Change of name:
 • do 03.06.2003 , SMER
 • do 18.01.2005 , SMER (tretia cesta)
Change of abbreviation of name:
Cancellation of party and its reason:   
Start of the party liquidation:
Liquidator:
Declaration of insolvency:
Bankruptcy trustee:
Date and reason of cancellation:   

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameAbbreviationStatusSeatRegistration numberNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |