znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract of Political Parties and Political Movements

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of political party / movement: IDEA
Abbreviation of name of party / movement: IDEA
Type: Party
Seat: Duchnovičova 618/78A, 06761 Stakčín, Slovenská republika
Identification number (IČO): 36061590
Registration date: 14.05.2001
Registration number: 203/2-2001/05820

Members of the preparatory committee:
 • Branislav Opaterný, Hargašova 23, 84106 Bratislava - člen
 • Pavol Rusko, Ľ. Fullu 10, 84105 Bratislava - splnomocnenec
 • Anton Danko, Jarmočná 1296/24, 05801 Poprad - člen
 • Eva Černá, Nejedlého 21, 84102 Bratislava - člen
Statutory body
 • Imrich Béreš, Potočná 31/A , 83106 Bratislava From:  26.05.2001   To:  24.08.2005
 • Pavol Rusko, Ľ. Fullu 10, 84105 Bratislava From:  26.05.2001   To:  06.12.2011
 • Ľubomír Lintner, Žilinská 3, 81105 Bratislava From:  24.08.2005   To:  27.02.2006
 • František Tóth, Telocvičná 34, 82105 Bratislava From:  24.08.2005   To:  27.02.2006
 • Alexander Koval, Lackovce 10, 06601 Humenné From:  24.08.2005   To:  27.02.2006
 • Ľubomír Roman, Fraňa Kráľa 25, 81105 Bratislava From:  24.08.2005   To:  27.02.2006
 • Katarína Glončáková-Golev, Kuzmányho 1, 81106 Bratislava From:  24.08.2005   To:  27.02.2006
 • Jirko Malchárek, Borinka 148, 90032 Borinka From:  24.08.2005   To:  27.02.2006
 • Jana Martinková, Vieska - Bezdedov 120, 02001 Púchov From:  27.02.2006   To:  06.12.2011
 • Vlastimil Ondrejka, Slovenského národného povstania 29, 07801 Sečovce From:  27.02.2006   To:  06.12.2011
 • Juraj Plechlo, Wolkrova 23, 85101 Bratislava From:  27.02.2006   To:  03.04.2006
 • Igor Šipula, Gyula Szabola 52, 92901 Dunajská Streda From:  27.02.2006   To:  06.12.2011
 • Daniela Štieberová, Na brehu 1062/5, 08005 Prešov From:  27.02.2006   To:  06.02.2008
 • Milan Lörinc, Martina Rázusa 1867/15, 07101 Michalovce From:  27.02.2006   To:  06.12.2011
 • Magdaléna Krasulová, Haluzice 750, 91307 Bošáca From:  27.02.2006   To:  11.01.2008
 • Ján Kazár, Štúrova 728/19, 03301 Liptovský Hrádok From:  27.02.2006   To:  06.12.2011
 • Ľubomír Fábik, Častkov 218, 90604 Rohov From:  27.02.2006   To:  12.04.2007
 • Eva Černá, Rajtákova 28, 84103 Bratislava From:  27.02.2006   To:  10.07.2006
 • Michal Brožina, Duklianska 641/2, 08901 Svidník From:  27.02.2006   To:  06.12.2011
 • Beáta Brestenská, Líščie údolie 140, 84104 Bratislava From:  27.02.2006   To:  06.12.2011
 • Renáta Bajchyová, Saratovská 31, 93405 Levice From:  27.02.2006   To:  06.12.2011
 • Vladimír Šnír, Hlavná 55, 04001 Košice From:  27.02.2006   To:  06.12.2011
 • Petr Čelko, Lánska 2487/68, 01701 Považská Bystrica From:  13.06.2006   To:  06.12.2011
 • Miroslav Aschengeschvantner, Zemianská 625/117, 95621 Jacovce From:  13.06.2006   To:  06.12.2011
 • Maroš Havran, Štúrova 789/24, 96801 Nová Baňa From:  13.06.2006   To:  11.01.2008
 • Andrej Mašlonka, M.R. Štefánika 2554/17, 96001 Zvolen From:  13.06.2006   To:  06.12.2011
 • Aneta Parišková, Fejova 12, 04001 Košice From:  13.06.2006   To:  12.04.2007
 • Emil Potočník, Rimava 1062/23, 97901 Rimavská Sobota From:  13.06.2006   To:  06.12.2011
 • Dušan Rapoš, Teplická 5, 83102 Bratislava From:  13.06.2006   To:  06.12.2011
 • Viera Rusková, Ľudovíta Fullu 3012/10, 84105 Bratislava From:  13.06.2006   To:  11.01.2008
 • Július Šefčík, Teodora Tekela 15, 91701 Trnava From:  13.06.2006   To:  06.12.2011
 • Anton Adamus, Žltá 1037/6, 01003 Žilina From:  13.06.2006   To:  06.12.2011
 • Pavel Derkay, H. Maličkovej 19, 84105 Bratislava From:  13.06.2006   To:  06.12.2011
 • Eleonóra Mojsejová, Bystrická 2124/104, 04011 Košice - Pereš From:  06.12.2011   To:  19.02.2013
 • Patrik Zvonár, Horné Orešany 206, 91903 Horné Orešany From:  19.02.2013   To:  20.12.2013
 • Miroslav Mišánik, Pezinská 3035/11A, 90025 Chorvátsky Grob From:  20.12.2013   To:  20.08.2014
 • Miroslav Leňo, Duchnovičova 618/78A, 06761 Stakčín From:  20.08.2014   To: 
Way of acting of the statutory body:
Predseda - navonok i dovnútra koná a podpisuje predseda strany osobne a samostatne a to vždy tak, že k písomnosti alebo k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany alebo jej skratke alebo k odtlačku pečiatky s úplným názvom strany alebo jej skratkou pripojí svoj vlastnoručný podpis

Date and serial number of the registration of change of data:
Change of address:
 • Por. č.1 ; 06.12.2011
 • Por. č.2 ; 19.02.2013
 • Por. č.3 ; 20.12.2013
 • Por. č.4 ; 20.08.2014
Change of statutory body:
 • Por. č.1 ; 08.06.2001
 • Por. č.2 ; 04.07.2002
 • Por. č.3 ; 24.06.2003
 • Por. č.4 ; 24.08.2005
 • Por. č.5 ; 27.02.2006
 • Por. č.6 ; 03.04.2006
 • Por. č.7 ; 13.06.2006
 • Por. č.8 ; 10.07.2006
 • Por. č.9 ; 12.04.2007
 • Por. č.10 ; 11.01.2008
 • Por. č.11 ; 06.02.2008
 • Por. č.12 ; 06.12.2011
 • Por. č.13 ; 19.02.2013
 • Por. č.14 ; 20.12.2013
 • Por. č.15 ; 20.08.2014
Change of statute:
 • Por. č.1 ; 08.06.2001
 • Por. č.2 ; 04.07.2002
 • Por. č.3 ; 24.06.2003
 • Por. č.4 ; 24.08.2005
 • Por. č.5 ; 07.11.2005
 • Por. č.6 ; 23.10.2013
 • Por. č.7 ; 20.08.2014
New statute:
 • Por. č.1 ; 06.12.2011
Change of name:
 • do 06.12.2011 , Aliancia nového občana
 • do 23.10.2013 , STRANA SLOBODNÉ SLOVO- NORY MOJSEJOVEJ
 • do 20.08.2014 , OBČANIA
Change of abbreviation of name:
Cancellation of party and its reason:   
Start of the party liquidation:
Liquidator:
Declaration of insolvency:
Bankruptcy trustee:
Date and reason of cancellation:   

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameAbbreviationStatusSeatRegistration numberNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |