znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o.
Seat Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Registration Office Okresný úrad Košice
Identification number (IČO) 45741450
Date of registration 21.08.2013
Date of cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter Vrábel, Varšavská 2489/13, Košice-Sídlisko Ťahanovce
Statutory body: Director
  • Ing. Marek Lavčák, Zupkova 710/27, 04022 Košice-Dargovských hrdinov From:  08.03.2016   To: 
Type of the generally beneficial services
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- organizácia kultúrno-spoločenských akcií
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- rozvoj počítačových zručností: vzdelávacia činnosť a poradenské služby
- rozvoj telesnej kultúry: športové podujatia, súťaže, kurzy
c) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- prezentácie firiem poskytujúcich pracovné príležitosti
d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- rozvoj informatizačnej siete v lokalite pôsobenia organizácie
- informovanosť študenta v spolupráci s externými firmami
e) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- spolupráca s ľuďmi s mentálnym postihnutím a s deťmi z detských domovov po stránke výchovno-vzdelávacej a zdravotnej,
- spolupráca s červeným krížom a Národnou transfúznou službou v SR
f) podpora a rozvíjanie života študentov
- zabezpečenie základných životných potrieb
- podpora rozvoja doplnkových služieb

Back

 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatLegal personNatural personIdentification number (IČO)Objective |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |