znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

Návod na používanie registra.

Abecedný zoznam združení – aktuálny:
zobrazí názov a obec združení, ktoré do dnešného dňa nezanikli.
Abecedný zoznam združení – úplny:
zobrazí názov a obec všetkých, aj zaniknutých združení.
Register ďalej ponúka podrobný výpis a to buď úplný alebo aktuálny.
Úplný výpis zahŕňa všetky, teda aj zaniknuté náležitosti združenia, aktuálny výpis ponúka aktuálne údaje o zriaďovateľoch, fyzických, či právnických osobách, predmetoch združenia a orgánoch združenia.

Register umožňuje vyhľadávanie podľa názvu, sídla, registračného čísla, podľa obcí, ktoré sú subjektom združenia, identifikačného čísla organizácie a podľa oblastí činností.
Vyhľadávanie podľa názvu:
do políčka uveďte názov hľadaného združenia, resp. jeho začiatok alebo časť. Nemusíte dodržiavať diakritiku, ani veľké a malé písmená. Máte možnosť vyhľadávať od začiatku názvu, vyhľadávať aj v starých názvoch a vyhľadávanie môžte tiež obmedziť na vyhľadávanie len v aktuálnych záznamoch.
Vyhľadávanie podľa sídla:
máte možnosť si vybrať ktorékoľvek kritérium pre vyhľadávanie. Do políčok pre obec a ulicu môžte uviesť celý názov, alebo len jeho časť. Nemusíte dodržiavať diakritiku, ani veľké a malé písmená.
Vyhľadávanie podľa registračného čísla:
musíte uviesť úplné registračné číslo. Máte opäť možnosť vyhľadávať len v aktuálnych záznamoch, alebo vo všetkých, teda už aj zaniknutých združeniach.
Vyhľadávanie podľa názvu obcí:
do políčka uveďte názov obce, alebo jeho časť. Nemusíte dodržiavať diakritiku, ani veľké a malé písmená. Máte opäť možnosť vyhľadávať len v aktuálnych záznamoch, alebo vo všetkých, teda už aj zaniknutých združeniach.
Vyhľadávanie podľa identifikačného čísla organizácie:
do políčka uveďte IČO združenia. Máte opäť možnosť vyhľadávať len v aktuálnych záznamoch, alebo vo všetkých, teda už aj zaniknutých združeniach.
Vyhľadanie podľa oblastí činností:
máte možnosť vyberu z uvedených oblastí činností, v ktorých sú združenia evidované. Taktiež môžte pripojiť k vyhľadávacím kritériám aj vyhľadanie podľa sídla.
 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatRegistration numberLegal personNatural personIdentification number (IČO)Field of activities |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |