znak SR

Trade Union Organisations and Employers Associations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

List in alphabetical order - full

0-9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Y  | Z  | Other |
Name of organisation Detail Seat
Asociácia slovenských kameramanov Full Actual Bratislava I
Odborový zväz KOVO Full Actual Bratislava I
Univerzitná odborová organizácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Full Actual Bratislava-Staré Mesto
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Obchodnej akadémii, Komenského 1, 066 01 Humenné Full Actual Humenné
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Drábova 3, Košice Full Actual Košice-Sídlisko KVP
ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava Full Actual Bratislava-Staré Mesto
"FEDERÁCIA STROJVODCOV SR, RUŠŇOVÉ DEPO - BRATISLAVA HL." Full Actual Bratislava-Staré Mesto
"Odborová organizácia ""Loveng"" pri Lovinit Engineer" ing, s.r.o. Košice, ul. Čajakova 1, 042 54 Košice Full Actual Košice 1
"Pravicovo orientovaná manažérska odborová centrála" Full Actual Žilina
"Slovenské lekárske odbory pri Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Lučenec n.o." Full Actual Lučenec
"Združenie zamestnancov Schaeffler Kysuce" Full Actual Kysucké Nové Mesto
1. základná organizácia - NOVÉ ŠKOLSKÉ ODBORY pri Strednej odbornej škole Juraja Ribaya Full Actual Bánovce nad Bebravou
1. základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Tehelná 23, 082 71 Lipany Full Actual Lipany
1.Základná organizácia odborového zväzu Vojenských klimatických kúpeľov v Tatranských Matliaroch Full Actual Vysoké Tatry
2. Základná organizácia Nové školské odbory pri Strednej odbornej škole Juraja Ribaya Full Actual Bánovce nad Bebravou
2.ZO-OZ pracovníkov školstva a vedy pri SOŠ Juraja Ribaya Banovce nad Bebravou Full Actual Bánovce nad Bebravou
3. Základná organizácia Nové školské odbory pri Strednej odbornej škole Juraja Ribaya - v likvidácii Full Actual Bánovce nad Bebravou
73-1010-102 ZO OZ na Slovensku pri ZŠ Kulíškova ul. č. 8 Bratislava Full Actual Bratislava-Ružinov
73-1018-810 ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná škola s materskou školou 05315 Hrabušice Full Actual Hrabušice
Agrodreviny Full Actual Bratislava-Staré Mesto

  Page 1 of 148     Next 
 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatRegistration numberIdentification number (IČO)Field of activities |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |