znak SR

Register of Non-investment Funds

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

List in alphabetical order - actual

0-9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Y  | Z  | Other |
Name of fund Detail Seat
Deťom n.f. Display Trnava
ZDRAVÁ STAROBA n.f. Display Bratislava-Dúbravka
"BAROSS fond", neinvestičný fond Display Čata
"Diakona Kristovej lásky, n.f." Display Štúrovo
"Jazykové centrum UK n.f." Display Bratislava I
"Makové zrnká", neinvestičný fond pre deti Display Makov
"Otváraj sa brána", neinvestičný fond pre deti Display Turzovka
"Pečať mesta Šahy - Ipolyság város pecsétje - Sigillum oppidi Saag n.f" Display Šahy
"PRO ERUDITIO, n.f. v likvidácii" Display Levice
"PROTI ALERGII" n.f. Display Topoľčany
"ZDRAVIE V NÚDZI n.f." Display Nové Mesto nad Váhom
"Zdravotne postihnuté deti" n.f. v likvidácii Display Nové Zámky
"Združenie priateľov SPŠE a OA n.f." Display Nové Zámky
1. Podporný detský fond n.f. Display Bratislava I
7 FARIEB NÁDEJE n.f., skrátený názov 7 FaN n.f. Display Bratislava I
A FILM n.f. Display Trenčianske Teplice
Adam - neinvestičný fond Display Žilina
Adam a Jakub n.f. Display Bratislava I
Adam Simonides n.f. Display Košice 1
ADAMKO n.f. Display Bratislava I

  Page 1 of 30     Next 
 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatLegal personNatural personIdentification number (IČO)Objective |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |