znak SR

Associations of the Owners of Residential and Non-residential Premises

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

List in alphabetical order - actual

0-9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Y  | Z  | Other |
Name of association Detail Seat
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytový dom pod "Dielcom - Valča". Full Actual Valča
Ľ U B O C H Ň A 1 Full Actual Ľubochňa
SPOLOČENSTVO 14 bytovej jednotky ROZHANOVCE, Školská 2 Full Actual Rozhanovce
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome č.143 v Košťanoch nad Turcom, okr. Martin. Full Actual Košťany nad Turcom
" A. Pietra 18 " Full Actual Martin
"DUNAJ" Full Actual Šamorín
"FATRA" Full Actual Kežmarok
"SPOLOČENSTVO 8 bytov" Full Actual Čiližská Radvaň
"SVB Liptovská 4, 6, 8" Full Actual Bratislava-Ružinov
,,BYTOVKA Turčiansky Ďur 13" Full Actual Turčiansky Ďur
Bytové spoločenstvo "BAŠTA" Full Actual Kežmarok
SPOLBYT Full Actual Sečovská Polianka
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č.s.40205 "ENERGETIK" Full Actual Prievidza
Spoločenstvo vlastníkov bytov AGÁT Full Actual Spišská Nová Ves
Spoločenstvo vlastníkov bytov FEMILY KRÁĽOVCE Full Actual Kráľovce
SVB a NP VIESTOVA 17-19 Full Actual Banská Bystrica
SVB RÁZUSOVA 52, 54 Full Actual Spišská Nová Ves
" Príjazdná cesta 159 " Full Actual Krpeľany
" Spoločenstvo vlastníkov bytov 6 b.j. Košťany nad Turcom 1. " Full Actual Košťany nad Turcom
" Spoločenstvo vlastníkov bytov a neb. priestorov 6 b.j. Trebostovo č. 36 " Full Actual Trebostovo

  Page 1 of 560     Next 
 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |