znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

List in alphabetical order - actual

0-9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Y  | Z  | Other |
Name of political party / movement Detail Seat
#SIEŤ Display Bratislava-Petržalka
99 % - občiansky hlas Display Bratislava-Staré Mesto
AGRÁRNA STRANA VIDIEKA Display Smolenice
Aktívne ženy - OS Slovenska - v likvidácii Display Michalovce
Aliancia demokratických žien - v likvidácii Display Bratislava I
Bratislavská občianska strana - v likvidácii Display Bratislava-Petržalka
Československí demokrati - v likvidácii Display Prešov
CESTA Strana vlastencov a odborníkov Display Košice-Sever
Demokrati Slovenska Display Bratislava-Staré Mesto
Demokratická aliancia Rómov v SR - v likvidácii Display Zatín
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA Display Bratislava-Ružinov
Demokratická strana Display Bratislava-Ružinov
Demokratické hnutie Rómov v Slovenskej republike - v likvidácii Display Košice 1
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA Display Bratislava-Staré Mesto
Hnutie ľudí s najnižšou životnou úrovňou - v likvidácii Display Levoča
Hnutie Sattech - v likvidácii Display Prešov
Hnutie sociálnych istôt občanov - v likvidácii Display Košice 1
Hnutie tretej cesty - v likvidácii Display Bratislava-Nové Mesto
Hnutie za demokraciu Display Bratislava-Ružinov
Hnutie za demokratické Slovensko Display Banská Bystrica

  Page 1 of 8     Next 
 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameAbbreviationStatusSeatRegistration numberNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |