znak SR

Register of Political Parties and Political Movements

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

List in alphabetical order - full

0-9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Y  | Z  | Other |
Name of political party / movement Detail Seat
#SIEŤ Display Bratislava-Petržalka
99 % - občiansky hlas Display Bratislava-Staré Mesto
AGRÁRNA STRANA VIDIEKA Display Smolenice
Aktívne ženy - OS Slovenska - v likvidácii Display Michalovce
Aliancia demokratických žien - v likvidácii Display Bratislava I
Aliancia demokratov SR Display Bratislava I
Asociácia radikálov za Spojené štáty európske Display
Asociácia sociálnych demokratov Display
Bratislavská občianska strana - v likvidácii Display Bratislava-Petržalka
Celoštátny aktív občanov Display
Česko-slovenská sociálna demokracia Display
Česko-slovenská strana integrácie Display
Česko-slovenské demokratické fórum Display
Československí demokrati - v likvidácii Display Prešov
CESTA Strana vlastencov a odborníkov Display Košice-Sever
Demokrati 92 za spoločný štát Display
Demokrati Slovenska Display Bratislava-Staré Mesto
Demokratická aliancia Rómov v SR - v likvidácii Display Zatín
Demokratická ľavica Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Display
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA Display Bratislava-Ružinov

  Page 1 of 13     Next 
 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameAbbreviationStatusSeatRegistration numberNatural personIdentification number (IČO) |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |