znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

List in alphabetical order - actual

0-9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Y  | Z  | Other |
Name of foundation Detail Seat
"Nadácia ACADEMIA NOVA" Display Bratislava-Staré Mesto
"Nadácia akademika Blaškoviča" "v likvidácii" Display Bratislava-Karlova Ves
"Nadácia Budúcnosť 2000" Display Mužla
"Nadácia Carmeuse" Display Slavec
"NADÁCIA CHIRURG" Display Banská Bystrica
"Nadácia Čisté slovo" Display Bratislava-Staré Mesto
"Nadácia deti, kone a golf" Display Chorvátsky Grob
"Nadácia Dorotea" Display Bratislava-Petržalka
"Nadácia GRANVIA (GRANVIA Foundation)" Display Bratislava-Staré Mesto
"Nadácia magistra Petra Németha" - v likvidácii Display Dunajská Streda
"Nadácia ORION" Display Šaľa
"Nadácia pomoci vodičom" v likvidácii Display Bratislava-Ružinov
"Nadácia pre rozvoj informatiky" Display Bratislava-Karlova Ves
"Nadácia prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc." Display Trenčín
"Nadácia Republika Východ" Display Košice-Západ
"Nadácia šanca na úspech" Display Komárno
"Nadácia Slovak Press Photo" Display Bratislava-Staré Mesto
"Nadácia STARS FOR STARS" Display Bratislava-Ružinov
"Nadácia Vladimíra Bajana" v likvidácii Display Bratislava-Petržalka
Blue Alternative Nadácia Display Zvolen

  Page 1 of 35     Next 
 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatLegal personNatural personIdentification number (IČO)Objective |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |