znak SR

Register of Associations of Municipalities

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

 

List in alphabetical order - actual

0-9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | U  | V  | Y  | Z  | Other |
Name of association Detail Seat
Združenie obcí Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy Full Actual Šamorín
"Združenie obcí mikroregionu BÚČKY " Full Actual Vyšný Žipov
"EKOLÓG OLŠAVA" záujmové združenie obcí Full Actual Vyšný Čaj
"KOMPLEX", záujmové združenie obcí Full Actual Sereď
"Mikroregión Stredné a Dolné Poiplie" Full Actual Demandice
"Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti" Full Actual Nové Zámky
"Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí" Full Actual Kuzmice
"Záujmové združenie obcí Horné Obdokovce, Horné Štitáre a Čermany" Full Actual Horné Obdokovce
"Združenie miest a obcí okresu Komárno" Full Actual Komárno
"Združenie obcí - Biely kameň" Full Actual Santovka
"Združenie obcí - Južný región" Full Actual Štúrovo
"Združenie obcí Most priateľstva - Hídverő Társulás" Full Actual Kravany nad Dunajom
"Združenie obcí Púchovská dolina" Full Actual Dohňany
"Združenie obcí-SEPAR" Full Actual Huncovce
„ MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí Full Actual Horný Hričov
„ Z d r u ž e n i e m i e s t a o b c í - r e g i ó n T u r i e c" Full Actual Martin
„ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ DOLNÁ ORAVA" Full Actual Dolný Kubín
„ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÁ ORAVA" Full Actual Trstená
BOCOV - združenie obcí Full Actual Nižný Žipov
Budovanie, združenie obcí Full Actual Senica

  Page 1 of 17     Next 
 
Main listIntroductionList in alphabetical order - actualList in alphabetical order - full |
Search by:   | NameSeatRegistration numberLegal personNatural personIdentification number (IČO)Field of activities |
  | Information on registrationRegister usage manual |
 
 
Content manager (MV SR) |  Technical support (IVeS) |  Accessibility |